Slaap lekker!

Welterusten? De Hersenstichting is duidelijk: goed slapen is belangrijk! Niet alleen voor hoe je cognitief functioneert, maar ook voor het voorkómen van gezondheidsschade door slecht slapen. Chronisch slecht slapen vergroot namelijk het risico op neuropsychiatrische aandoeningen zoals depressie, angststoornissen en dementie. En op lichamelijke aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Helaas wordt slaap nog vaak over […]